Plan de actiuni 2019

  • Organizarea de evenimente având ca tema ESCO cu noi parteneri si cu cei existenți.
  • Participare in Grupul de Lucru ANRE pentru finalizarea proiectului de contract EPC.
  • Participarea in consorții pentru obținerea de finanțări pentru promovarea conceptului ESCO.
  • Colaborare cu organizații internaționale pentru a asigura transferul de cunoștințe și expertiză.
  • Dezvoltarea programului de training ICMVP (Protocolul Internațional de Măsurare și Verificare a Performanțelor).
  • Dezvoltarea sistemului de atestare/certificare societăți de servicii energetice de tip ESCO.
  • Informarea continuă a membrilor despre activitatea Consiliului Director.
  • Acordarea de responsabilități membrilor pentru asumarea și coordonarea efectivă a execuției unui anumit obiectiv, cu sprijinul și implicarea celorlalți membri.
  • Adoptarea unor poziții comune ale membrilor pe subiecte de interes în domeniul Serviciilor de Eficiență Energetică, în relația cu autoritățile.

Activități realizate in semestrul I – 2019

Participarea in cadrul Grupului de lucru ESCO – ANRE & AmCham
Obiectiv: Propunere model contract de servicii de performanta energetica (EPC).

Participarea in cadrul Grupului de lucru OP 2 – O Europa mai verde
Obiectiv: Propuneri concrete de direcții de acțiune/proiecte, pentru orizontul 2030, pentru decarbonarea economiei.

Participarea la pregătirea unei aplicații pentru accesarea de fonduri EC – consortiul internațional
Propunerea are ca temă Atenuarea sărăciei energetice la nivelul gospodăriilor individuale.

Participarea in cadrul Grupului de lucru pentru elaborarea Strategiei de renovare pe termen lung
Obiectiv: Acordul cu Banca Mondială are două componente care vor aborda într-o manieră integrate problemele eficienței energetice in clădiri și riscului seismic.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014 – 2020, realizat în PARTENERIAT CU Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Construcții, Urbanism Și Dezvoltare Teritorială Durabilă “URBAN-INCERC” și CU SPRIJINUL BĂNCII MONDIALE în baza Acordului de servicii de asistență tehnică rambursabile.

Comunicate
ESCOROM

Strategia energetică a României 2019-2030 – punct de vedere ESCOROM

Susținerea măsurilor necesare pentru creșterea eficienței energetice, suplimentar față de efectele directe (reducerea intensității energetice și a consumului specific, reducerea GES), va avea și beneficii cum ar fi crearea de noi locuri de muncă pentru specialiști cu nivel de pregătire universitară și dezvoltarea ramurilor industriale care produc sistemele tehnice eficiente necesare (echipamente, instalații, instrumentație de măsurare și sisteme de monitorizare etc.). Rezultate durabile în aceasta direcție pot fi obținute doar prin crearea cadrului legislativ necesar funcționarii companiilor de tip ESCO, care furnizează servicii integrate de eficiență energetică (proiectare-implementare-operare-monitorizare).