ESCOROM

Cine suntem

ESCOROM este o organizație neguvernamentală fondată în anul 2015 de un grup de inițiativă format atât din societăți comerciale cât și din consultanți independenți.

ESCOROM reprezintă companiile de servicii energetice din România cu experiență în proiectare, execuție, furnizare de echipamente, exploatare, întreținere, monitorizare, verificarea rezultatelor obținute și în finanțarea proiectelor de eficientă energetică prin contracte de performantă energetică – EPC.

Misiune

Implementarea și respectarea în România a cadrului legislativ existent la nivelul Uniunii Europene, cu prioritate a prevederilor referitoare la Companiile de Servicii Energetice (ESCO) și la creșterea eficienței energetice atât în sectorul privat cât și în sectorul public.

Obiective

Îmbunătățirea cadrului legislativ național in domeniul serviciilor de eficienta energetica și armonizarea lui cu Directivele UE, având ca prioritate adoptarea unui model de Contract de Performanta Energetica in sectorul public, in scopul de a-i sprijini atât pe beneficiarii acestor servicii cat si pe membrii ESCOROM in dezvoltarea si creșterea profitabilității afacerilor pe care le derulează.

Membri

Comunicate

Strategia energetică a României 2019-2030 – punct de vedere ESCOROM

Susținerea măsurilor necesare pentru creșterea eficienței energetice, suplimentar față de efectele directe (reducerea intensității energetice și a consumului specific, reducerea GES), va avea și beneficii cum ar fi crearea de noi locuri de muncă pentru specialiști cu nivel de pregătire universitară și dezvoltarea ramurilor industriale care produc sistemele tehnice eficiente necesare (echipamente, instalații, instrumentație de măsurare și sisteme de monitorizare etc.). Rezultate durabile în aceasta direcție pot fi obținute doar prin crearea cadrului legislativ necesar funcționarii companiilor de tip ESCO, care furnizează servicii integrate de eficiență energetică (proiectare-implementare-operare-monitorizare).