Reglementari

Legislație națională in vigoare

 •  Legea nr. 131/ 15 iunie 2018 pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006. Vizualizeaza .pdf
 •  Legea nr. 171/13 iulie 2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2016 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012. Vizualizeaza .pdf
 •  Legea nr. 202/20 iulie 2018 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012. Vizualizeaza .pdf
 •  Memorandum privind Prezentarea opțiunilor pentru utilizarea instrumentelor de finanțare specificate de Directiva (UE) 2018/410 și decizia României privind implementarea acestora. Vizualizeaza .pdf

Proiecte legislative naționale

 •  Strategia energetică 2019-2030, cu perspectiva anului 2050 – varianta finală lansată spre consultare publică la data de 09.08.2019. Vizualizeaza .pdf

Rapoarte

 •  Raport de mediu pentru strategia energetică a României 2019-2030, cu perspectiva anului 2050. Vizualizeaza .pdf

Legislație internațională

 •  Directiva (UE) 2018/410 A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 14 martie 2018 de modificare a Directivei 2003/87/CE în vederea rentabilizării reducerii emisiilor de dioxid de carbon și a sporirii investițiilor în acest domeniu și a Deciziei (UE) 2015/1814. Vizualizeaza .pdf
 •  DIRECTIVA (UE) 2018/844 A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 30 mai 2018 de modificare a Directivei 2010/31/UE privind performanța energetică a clădirilor și a Directivei 2012/27/UE privind eficiența energetică. Vizualizeaza .pdf
 •  DIRECTIVA (UE) 2018/2002 A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 11 decembrie 2018 de modificare a Directivei 2012/27/UE privind eficiența energetică. Vizualizeaza .pdf
 •  REGULAMENTUL (UE) 2018/1999 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 11 decembrie 2018 privind guvernanța uniunii energetice și a acțiunilor climatice, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 663/2009 și (CE) nr. 715/2009 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Directivelor 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE și 2013/30/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Directivelor 2009/119/CE și (UE) 2015/652 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European și al Consiliului. Vizualizeaza .pdf
 •  A Guide to the Statistical Treatment of Energy Performance Contracts – Eurostat, May 2018. Vizualizeaza .pdf

Studii

 •  Studiu de evaluare adecvată pentru Strategia energetică a României 2019-2030, cu perspectiva anului 2050. Vizualizeaza .pdf
 •  Raportul industriei energetice din România – include peste 90 de interviuri cu autorități publice, executivi, analiști și experți din industrie.Vizualizeaza .pdf

Prezentari

 •  EPC Case Studies – Robert Pernetta, Financial Instruments Advisor, European Investment Bank and Laurent Bender, Financial Instruments Advisor, European Investment Bank. Vizualizeaza .pdf
 •  European energy efficiency policy and financing – Tudor Constantinescu, Principal Advisor to the Director-General, DG ENERGY. Vizualizeaza .pdf
 •  Evoluția utilizării instrumentelor de finantare europene & perspective pentru perioada 2021-2027 – LaurentiuDinu –Director General EU Advisors. Vizualizeaza .pdf

Statistici

  •  Energy saving statistics – Statistics Explained; EUROSTAT 2019 Vizualizeaza .pdf