Prelungirea valabilității atestatului de manager energetic

By august 20, 2019Blog

Echipa Info Eficiență Energetică aduce la cunoștință celor interesați faptul că, în conformitate cu Regulamentul pentru atestarea managerilor energetici și agrearea societăților prestatoare de servicii energetice și a Regulamentului pentru autorizarea auditorilor energetici pentru industrie aprobat prin Decizia ANRE nr. 2794/17.12.2014, cu modificările si completările ulterioare, in cazul prelungirii valabilității atestatului de manager energetic, a valabilității autorizației de auditor energetic, respectiv a valabilității  autorizației societăților prestatoare de servicii energetice se va lua in considerare, fără excepție, termenul de depunere a cererii de prelungire, după cum urmează:

I.   Referitor la Prelungirea valabilității atestatului de manager energetic, se va respecta prevederea  Art. 26 (2) lit. a) conform căreia “Prelungirea valabilității atestatului se aprobă prin Decizie a șefului ANRE-DEE, la propunerea scrisă a Comisiei de atestare, pe baza următoarelor documente:
a)   cerere de prelungire prezentată cu minim 45 zile anterior datei de expirare a valabilității atestatului, întocmită conform Anexei nr. 7  la Regulament”.
II.   Referitor la  Prelungirea valabilității autorizației de auditor energetic se va respecta prevederea  Art. 27 (2) lit. a) conform căreia “Prelungirea valabilității se realizează prin Decizie a șefului ANRE-DEE, la propunerea scrisă a Comisiei de autorizare, pe baza următoarelor documente:
a)   cerere de prelungire prezentată cu minim 45 de zile anterior datei de expirare a valabilității autorizației, întocmită conform Anexei nr. 9 la Regulament, pentru auditorul energetic persoană fizică și conform Anexei nr. 10 la Regulament, pentru auditorul energetic persoană juridică”.
III.   Referitor la Prelungirea valabilității autorizației societăților prestatoare de servicii energetice se va respecta prevederea Art. 26¹ (2) lit. a) conform căreia „Prelungirea valabilității autorizației se aprobă prin Decizie a șefului ANRE-DEE, la propunerea  scrisă a  Comisiei de atestare, pe baza următoarelor documente:
a)   cerere de prelungire prezentată cu minimum 45 de zile anterior datei de expirare a valabilității autorizației, întocmită conform anexei nr. 8”.

Cererile de prelungire vor fi luate în evidență după depunerea în original a acestora și înregistrarea la registratura ANRE.

Leave a Reply