Operațiunea A – Clădiri rezidențiale/ SISTEME FOTOVOLTAICE

By august 22, 2019Blog

Finanțare pentru 30.000 de instalații fotovoltaice: POR – Axa prioritara 3 – Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea A – Clădiri rezidențiale/ SISTEME FOTOVOLTAICE

La 08.08.2019, Guvernul României a aprobat suplimentarea bugetului Programului pentru instalarea de sisteme fotovoltaice  cu 536 milioane lei. Conform evaluărilor Ministerului Mediului, circa „30.000 de gospodării din România vor putea să își reducă costurile cu factura la energie și chiar să devină prosumatori, deoarece orice cantitate de energie produsă și neutilizată va fi automat livrată în rețea, valoarea acesteia urmând să fie scăzută din costul total al facturii” – după cum a declarat ministrul Grațiela Gavrilescu.

Leave a Reply