Finanțarea proiectelor ESCO prin EPC

By decembrie 11, 2019Blog

La începutul lunii Noiembrie 2019, cu sprijinul consistent al ANRE, ESCOROM a organizat o întâlnire cu reprezentanți ai Băncii Europene de Investiții și ai Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Întâlnirea a avut ca scop facilitarea unui schimb de informații despre piața locală și despre cea din țările Uniunii Europene, strict orientat pe serviciile de eficiență energetică și pe experiența concretă, dobândită prin realizarea de proiecte specifice.

Evenimentul a prilejuit o cunoaștere directă între practicienii industriei ESCO din România și potențialii mari finanțatori, direct interesați în dezvoltarea sectorului și în special, în facilitarea aplicării acestui concept în domeniul de activitate a autorităților publice locale (iluminat public, alimentare cu energie termică în sistem centralizat, alimentare cu apă și canalizare, clădiri publice etc.).

Având în vedere succesul acestei întâlniri, ne propunem ca el să se constituie în începutul unei serii de astfel de evenimente care să conducă la crearea cadrului legislativ necesar pentru aplicarea practică a conceptului ESCO și a Contractului de Performanța Energetica în sectorul public din România.

Prezentările reprezentanților celor două bănci invitate, respectiv Dana Ionescu – EBRD, Desislava Kraleva  și Robert Pernetta – EIB precum și ale gazdei – ANRE, le puteți găsi mai jos:

Energy Performance Contract

EBRD EnPC ESCO in Romania 07.11.19 ANRE

BEI 2019.11.07 ANRE EPC financing workshop EIB

ANRE Presentation 07 November 2019

Leave a Reply