ESIF si EPC

By iunie 3, 2020Blog

Broșura Fondurile Europene Structurale și de Investiții (ESIF) și Contractul de Performanță Energetică (CPE) – Stimularea investițiilor în eficiență energetică, a fost recent publicată.

Comisia Europeană – DG REGIO și BEI au elaborat procedura prin care instrumentele financiare ESIF pot fi utilizate pentru a contribui la inițiativa CE in domeniul clădirilor RenovationWave și la operaționalizarea RecoveryFund. Conceptul din spatele lucrării constă în evidențierea modalităților de finanțare pe termen lung a proiectelor de renovare a clădirilor realizate prin intermediul CPE.

Broșura abordează următoarele aspecte:

– Proiectarea instrumentului financiar ESIF și clarificarea rolului legal al ESCO în astfel de structuri;

– Folosirea „forfaiting” (forfetare) pentru a oferi finanțare pe termen lung, fără a crește datoriile ESCO;

– Menținerea proiectelor EPC în afara datoriei publice, utilizând finanțarea ESIF;

– Ilustrarea celor de mai sus cu un exemplu numeric.

VEZI Brosura .pdf

Leave a Reply